Lonas Gran Formato

Fabricades amb lona o reixeta (Mesh) de pvc per a cobrir grans superfícies, especialment a l’exterior, desde motius publicitaris fins a cobertura de bastides i obres, donant gran vistositat.
Impreses amb tintes U.V. sobre materials resistents i confeccionades amb reforç, donant-los una alta resistència a la intempèrie, així com gran durada.
Frontlit, backlight, lona doble cara, lona adhesiva i lona mesh)